Styrdokument och handlingsplaner

Regler och styrdokument för förskola och skola.

Förskolans styrdokument och handlingsplaner

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Senast uppdaterad: 29 juli 2020