En dag på förskolan

Foto: Claudia Fried

Från Kl 06:30 välkomnar vi barnen på våra två öppningsavdelningar där olika lugna aktiviteter erbjuds.

Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.00 varje dag. Frukosten kan bestå av gröt, yoghurt, fil, müsli, flingor, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg.

Efter avslutad frukost har samtliga barn utevistelse till ca kl 8:45

Ungefär klockan 9 startar vi våra spännande projektarbeten. Frukt serveras då vi samtidigt reflekterar över vad som hänt och som kommer att hända och barnen är delaktiga i utformningen av dagen.

Lunchen serveras från 10:30 till 11:30. Småbarnen äter på sina egna avdelningarna och större barnen i två omgångar i matsalen.

Efter lunch går de flesta av  småbarnen och sover i vilan eller har lugn stund på avdelningen. Storbarnen går till sina avdelningar för fortsatt verksamhet eller utevistelse.

Mellanmålet serveras mellan kl 13:30 - 14:15.

Efter mellanmålet fortsätter projekterande ute eller inne fram till ca kl 16:30 då vi samlas på våra stängningsavdelningar till kl 17:30 då förskolan stänger.

Senast uppdaterad: 11 september 2018